O firmie

Wspólnik Joanna Zdanowska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie ( Instytut Zarządzania i Marketingu) oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ( Wydział Ekonomiczny ). Posiada dwudziestoletnią praktykę w rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie podatków. Przez kilkanaście pierwszych lat kariery zawodowej obejmowała kierownicze stanowiska w działach finansowo – księgowych podmiotów gospodarczych. Od 2005 roku zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwem gospodarczym. Prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą „AURES-AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska z siedzibą w Kraśniku. Do końca 2012 roku wydała ponad 200 opinii z badania sprawozdań finansowych i raportów przeglądów sprawozdań finansowych, m.in. dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Ponadto jest twórcą szeregu analiz finansowych. Brała udział w realizacji projektów pozyskiwania środków unijnych. Swoje życie zawodowe związała z rachunkowością i finansami. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej ze standardami stosowanymi w Polsce co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.